.comment-link {margin-left:.6em;}

a clipblog collecting blogged thoughts on visual poetry

Friday, November 18, 2005

An Anthology of Spanish Visual Poetry

via VisualObxectual:

A editorial Marenostrum publica dentro da súa colección «Clásicos Marenostrum», dirixida polo crítico Santos Sanz Villanueva, unha «Antología de la Poesía Experimental Española» (1963-2004), con selección e edición do investigador Félix Morales Prado, que rescata do silencio un xénero lírico tan descoñecido como malentendido con nomes fundamentais como Francisco Pino, Juan Eduardo Cirlot, Joan Brossa ou Julio Campal.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home