.comment-link {margin-left:.6em;}

a clipblog collecting blogged thoughts on visual poetry

Saturday, October 27, 2007

Huth Interviewed, in Turkish

via poetikhars:

Huth: Yazınsal bir gelenekten geliyorum, bu önemli benim için, çünkü şimdi etkileşimde bulunduğum yazın dünyası görsel ve dil şiirinden oluşuyor. Görsel şiir yapanların pekçoğu, gerçekte harf biçimlerini görsel bir mesele olarak ele alıyorlar, oysa ben öncelikle bir yazarım.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home