.comment-link {margin-left:.6em;}

a clipblog collecting blogged thoughts on visual poetry

Saturday, October 27, 2007

Eye v. Ear

via seaworthy southeast thesaurus:

“At some point (in my writing life) I realized that precision can be a kind of poetry, and the more precise you try to be, or I try to be, the more simply and correctly responsive to what the world looks like—then the better my chances of creating a deeper and more beautiful language.”

Labels: , ,

Huth Interviewed, in Turkish

via poetikhars:

Huth: Yazınsal bir gelenekten geliyorum, bu önemli benim için, çünkü şimdi etkileşimde bulunduğum yazın dünyası görsel ve dil şiirinden oluşuyor. Görsel şiir yapanların pekçoğu, gerçekte harf biçimlerini görsel bir mesele olarak ele alıyorlar, oysa ben öncelikle bir yazarım.

Labels: , ,